شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
چه عجب ..سه ساعته منتظر پست شمام ..درسام موند همه
عجب! بايد نوشته بشه يا نع؟
خب تندتر بنويسيد..والا
خشت که نميزنيم! پست ميذاريم!// تشکرات
عايا خرداد کثيف استx-(
چه عرض کنم والا؟
الله اکبر :/عايا آبان هم همينطور هس....
خدانکنه! سبحان الله:)
خونم کثيفه ماه خرداده... حس مي کنم دلگير و افسردم... اي کاش مي شد با پسر داييم... بازم انار دزدي مي خوردم
چه فرق داره تازه خشت زدن که سخت تره
براي شما شايد آره!
چه شعري ..في البداهه بود:|
ولي شعراصن جالب نبود...نميدونم چه اصراري هس اين ماهو بد بخونيتش:)
آخه يه خاطره تلخ توي خرداد 79 دارم
آي آي آخه ممکنه برا آدم تو هر ماهي ي خاطره بد باشه ولي درسته ظاهرا برا شما با توجه به شعرتون خاطره بدي هس ولي .....
آره...خيلي بده
آدم همت نميکنه بره پست رو بوخونه
خب بره ديگه!
نميشه تا مي آم شرو کنم اين خرداد مي زنه تو ذوق
خب اين خط اول را نخونيد
اين بازرسي و ايسته
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top