شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
بسيج لشکر مخلص خداست...امام خميني (ره)

پيام‌هاي اتاق

mp3 player شوکر
+ من همواره به خلوص و صفاي بسيجيان غبطه مي خورم و از خدا مي خواهم تا با بسيجيانم محشور گرداند. امام خميني(ره)
جالبه!
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
گروه پايگاه مقاومت بسيج پيامرسان
vertical_align_top