شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
بسيج لشکر مخلص خداست...امام خميني (ره)

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا

* هاتف *

+ اين شعر سروده سردار شهيد حاج عبدالله رودکي است: اي آب نديده ، آبي شده‌ها بي جبهه و جنگ انقلابي شده‌ها مديون لبخنده جانبازانيد اي بر سر سفره آفتابي شده‌ها
ساعت ویکتوریا
گروه پايگاه مقاومت بسيج پيامرسان
vertical_align_top